Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

LEES DIT S.V.P.

 

Op basis van instructies van het Ondernemersplein ( www.ondernemersplein.nl )


  • Informeer uw klanten en wijs op hun rechten
  • Leg in een privacyverklaring in eenvoudige taal volledig uit wat u doet met persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld:


Waarvoor u de gegevens gebruikt.

(DrukSTIJL:) DrukSTIJL gebruikt je gegevens om contact met je te kunnen hebben én om je bestelde drukwerk naar je te kunnen sturen.

Waarom dat belangrijk is voor uw klant.

(DrukSTIJL:) Zonder je gegevens kunnen wij je je bestelde drukwerk niet sturen.

Hoe lang u de gegevens bewaart.

(DrukSTIJL:) DrukSTIJL verwijderd je gegevens niet standaard of zo, maar we verwijderen alles wat je wilt op verzoek.


  • Wijs uw klanten ook op de rechten die zij hebben. Bijvoorbeeld:


Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens.

(DrukSTIJL:) Stuur gerust een bericht als je wilt weten welke gegevens wij van jou hebben en met alle plezier passen we je gegevens aan óf verwijderen ze.

Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.

(DrukSTIJL:) Toestemming om te kunnen beperken krijg je van ons uiteraard én als je dat weer wilt intrekken is dat ook prima.

Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie.

(DrukSTIJL:) Dataportabiliteit is wat DrukSTIJL betreft helemaal prima. Wij hebben er nog nooit van gehoord, maar als wij je iets kunnen verstrekken en jij dat wilt doorgeven aan een andere organisatie is dat helemaal prima.

Het recht op het indienen van klachten bij de AP. De AP is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

(DrukSTIJL:) Geen idee waarom DrukSTIJL enig recht op het indienen van klachten bij de AP zou willen tegenhouden. Dat kan niet eens en is ook nergens voor nodig. Wij zijn het AP niet en weten ook niet wat hun plichten zijn, maar het AP moet gewoon doen wat ze moeten doen, denken wij.


  • Maak een overzicht van hoe u gegevens verwerkt


U moet van de AVG verantwoording kunnen afleggen over hoe u gegevens gebruikt. Breng uw gegevensverwerkingen daarom duidelijk in kaart. Zo kunt u makkelijk achterhalen waarvoor welke gegevens door wie gebruikt worden. Ook als u zzp’er of mkb’er bent. Maak aan uw leveranciers en klanten duidelijk welke persoonsgegevens u gebruikt, met welk doel, waar u ze opslaat en met wie u die gegevens deelt. Een overzicht van gegevensverwerkingen heeft u ook nodig wanneer betrokkenen gebruik maken van hun privacyrechten.

(DrukSTIJL:) Jouw (adres)gegevens staan in onze administratie. Als je dit niet wilt, geef dat gerust aan, maar dan kunnen wij geen zaken met elkaar doen, want de gegevens zijn nodig om o.a. facturen te kunnen sturen. Je gegevens worden verder niet gedeeld; énkel in het geval je een wanbetaler blijkt: in dát geval gaan je gegevens uiteraard naar een incassobureau en/of deurwaarder, etc. Verder staat jouw e-mailadres in ons e-mailsysteem, omdat jij die hebt verstrekt door ons te mailen en omdat wij e-mails áltijd bewaren.


  • Zorg ervoor dat uw producten en diensten rekening houden met privacy


Ontwerpt u nieuwe producten of diensten, houd er dan rekening mee dat bij de ontwerpfase persoonsgegevens al goed worden beschermd. Dit wordt ook wel ‘privacy by design’ genoemd. Verwerk daarom alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. Dit noemt men ook ‘privacy by default’. Voorbeelden hiervan zijn:


Laat een app niet zonder gegronde reden de locatie van gebruikers registreren

(DrukSTIJL:) Welke app?

Vink op uw website het vakje ‘ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan

(DrukSTIJL:) DrukSTIJL heeft een hekel aan nieuwsbrieven en daarom hebben wij die ook niet.

Vraag bij het abonneren op een nieuwsbrief niet meer gegevens dan nodig is

(DrukSTIJL:) DrukSTIJL heeft een hekel aan nieuwsbrieven en daarom hebben wij die ook niet.


  • Documenteer datalekken

(DrukSTIJL:) Geen probleem

  • Zorg voor een verwerkersovereenkomst

(DrukSTIJL:) Niemand verwerkt jouw gegevens